ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.se
Kr130,00Kr
1 سال
Kr190,00Kr
1 سال
Kr130,00Kr
1 سال
.com
Kr190,00Kr
1 سال
N/A
Kr190,00Kr
1 سال
.net
Kr190,00Kr
1 سال
N/A
Kr190,00Kr
1 سال
.org
Kr190,00Kr
1 سال
N/A
Kr190,00Kr
1 سال
.biz
Kr290,00Kr
1 سال
N/A
Kr290,00Kr
1 سال
.info
Kr290,00Kr
1 سال
N/A
Kr290,00Kr
1 سال
.ws
Kr290,00Kr
1 سال
N/A
Kr290,00Kr
1 سال
.nu
Kr190,00Kr
1 سال
N/A
Kr190,00Kr
1 سال
.no
Kr450,00Kr
1 سال
N/A
N/A
.eu

سال
N/A
N/A
.test
Kr0,00Kr
1 سال
N/A
N/A

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains